Dr. Öğr. Üyesi
Abdulkadir ÖZDEN
Birim
Teknoloji Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
İletişim